Aparatur

Ni Made Wistriyanti, SE
Ni Made Wistriyanti, SE
Kepala Bidang Perbendaharaan
BPKPD Klungkung
I Nyoman Winastra, SE, MM
I Nyoman Winastra, SE, MM
Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah
BPKPD Klungkung
I Made Toya Arnawa, ST
I Made Toya Arnawa, ST
Kepala Bidang Anggaran
BPKPD Klungkung
I Gusti Ayu Putu Mahyuniati, SE. Ak. MM
I Gusti Ayu Putu Mahyuniati, SE. Ak. MM
Kepala Bidang Akuntansi
BPKPD Klungkung
Ir. Ida Bagus Ngurah Mantra
Ir. Ida Bagus Ngurah Mantra
Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pengelolaan Data Pendapatan Daerah
BPKPD Klungkung
Luh Gede Widiyanti, SE. Ak. MM
Luh Gede Widiyanti, SE. Ak. MM
Kepala Bidang Aset Daerah
BPKPD Klungkung
Cokorda Raka Sudarsana, SH
Cokorda Raka Sudarsana, SH
Sekretaris
BPKPD Klungkung
Ir. I Dewa Putu Griawan, M. Agb
Ir. I Dewa Putu Griawan, M. Agb
Kepala Badan
BPKPD Klungkung